07. siječanj 2020.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektno tehničke dokumentacije za energetsku obnovu I. osnovne kole, na adresi Kralja Petra Krešimira IV 10, Varaždin