07. studeni 2017.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju i prenamjenu zgrade na lokaciji Ivana Kukuljevića 11 u Varaždinu