08. siječanj 2018.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za izgradnju dvorane i rekostrukciju VI. osnovne škole Varaždin