14. studeni 2018.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu elaborata III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina