29. studeni 2017.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju novih zelenih površina u Varaždinu, Hallerova aleja