06. travanj 2016. | Autor: [email protected]

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave radova na uređenju porte i vjetrobrana gradske vijećnice na lokaciji Trg kralja Tomislava 1

Rok za predaju: Srijeda, 20.04.2016. do 10:00 sati