11. studeni 2015.

Poziv na dostavu ponude za radove na adaptaciji objekta u Varaždinu, Donji Kućan, Zelengaj 75

Rok za predaju: Petak, 20.11.2015. do 10:00 sati

Poziv

Procijenjena vrijednost nabave: 120.000,00 kn

Rok za dostavu ponuda: 20. 11. 2015. do 10 sati