08. svibanj 2014.

Poziv na dostavu ponude u u postupku nabave usluge izrade projektne dokumentacije - Glavni projekt za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju zgrade V. Osnovne škole Varaždin

Rok za predaju: Petak, 16.05.2014. do 10:00 sati