30. listopad 2014.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije postojeće školske zgrade i dogradnje sportske dvorane VI. Osnovne škole Varaždin

Rok za predaju: Petak, 07.11.2014. do 10:00 sati