31. srpanj 2018.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluge "Implementacija multimedijskog sustava info kanal - grad varaždin" 

Rok za predaju: Srijeda, 08.08.2018. do 10:00 sati