02. listopad 2015.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluge Ex ante evaluacije Strategije razvoja grada Varaždina do 2020. godine

Rok za predaju: Ponedjeljak, 12.10.2015. do 12:00 sati

Poziv

Projektni zadatak

Rok za dostavu ponuda: 12.10.2015. do 12:00 sati.