20. srpanj 2015.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluge energetskog pregleda javne rasvejte Grada Varaždina

Rok za predaju: Petak, 25.07.2014. do 10:00 sati

Poziv

Projektni zadatak energetskog pregleda

Rok za dostavu ponude: 25.7.2014.