09. listopad 2014.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine

Rok za predaju: Ponedjeljak, 20.10.2014. do 10:00 sati

Poziv

Rok za dostavu ponude: 20.10.2014.