01. travanj 2016. | Autor: [email protected]

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluga u suorganizaciji i provedbi projekta "European Quadrille Dance Festival 2016 - Varaždin" u sklopu Dana maturanata

Rok za predaju: Petak, 08.04.2016. do 10:00 sati