03. prosinac 2014.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluga izrade projektne dokumentacije za video nadzor javnih površina grada Varaždina

Rok za predaju: Srijeda, 10.12.2014. do 14:00 sati

Poziv

Rok za dostavu ponude: 10.12.2014.