15. rujan 2015.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave tonera i tinti

Rok za predaju: Četvrtak, 24.09.2015. do 10:00 sati

Poziv

Prilog II. Troškovnik

Rok za dostavu ponuda: 24.9.2015. do 10:00 sati.