08. kolovoz 2016.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE u postupku nabave robe hologramski displej s postoljem i video projekcijom

Rok za predaju: Četvrtak, 11.08.2016. do 09:00 sati

Naručitelj, Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin, OIB: 13269011531, u postupku nabave robe hologramski display s postoljem i video projekcijom sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisanih Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kn bez PDV-a. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno Pozivu na dostavu ponuda.

Tekst Poziva

Prilog I - Ponudbeni list

Prilog II - Troškovnik