07. listopad 2015.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave radova na adaptaciji objekta u Varaždinu, Donji Kućan, Zelengaj 75

Rok za predaju: Petak, 16.10.2015. do 10:00 sati

Poziv

Prilog II. Troškovnik

Rok za dostavu ponuda: 16.10.2015. do 10:00 sati