08. travanj 2014.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave prijenosnih računala za osnovne škole

Rok za predaju: Petak, 18.04.2014. do 10:00 sati

Poziv

Rok dostave za ponude: 18.04.2014.