02. listopad 2014.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave naftnih derivata

Rok za predaju: Ponedjeljak, 13.10.2014. do 10:00 sati

Poziv

Rok za dostavu ponude: 13.10.2014.