20. studeni 2014.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave naftnih derivata

Rok za predaju: Petak, 28.11.2014. do 10:00 sati

Poziv

Rok za dostavu ponude: 28.11.2014.