24. rujan 2014.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave za izvođenje radova na sanaciji krovišta objekta Društveni dom Kućan Marof

Rok za predaju: Četvrtak, 02.10.2014. do 10:00 sati

Poziv

Rok za dostavu ponude: 2.10.2014.