21. ožujak 2014.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji ograde gradevine ,,Utociste Sv. Nikola" u Varaždinu

Rok za predaju: Ponedjeljak, 31.03.2014. do 10:00 sati

Poziv

Rok dostave za ponude: 31.03.2014.