16. listopad 2014.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji potkrovlja zgrade Trg Slobode 12, Varazdin - I Faza

Rok za predaju: Petak, 24.10.2014. do 10:00 sati

Poziv

Popratna dokumentacija

Rok za dostavu ponude: 24.10.2014. do 10 sati