04. travanj 2014.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji objekta Petra Preradovića 10 u Varaždinu.

Rok za predaju: Ponedjeljak, 14.04.2014. do 10:00 sati

Poziv

Troškovnik sa skicama (WinRAR arhiva)

Rok dostave za ponude: 14.04.2014