24. rujan 2015.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave na izgradnji javne rasvjete glavne ulice prema MBO-u zona Brezje istok u Varaždinu

Rok za predaju: Petak, 02.10.2015. do 10:00 sati

Poziv

Prilog II. Troškovnik

Tehnička dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 2.10.2015. do 10:00 sati.