09. srpanj 2015.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za izradu elaborata mikrozoniranja s izvođenjem radova na bušenju istražnih strukturno-piezometarskih bušotina

Rok za predaju: Petak, 17.07.2015. do 10:00 sati

Poziv

Rok za dostavu ponuda: 17.7.2015. do 10.00 sati