12. srpanj 2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge najma multifunkcijskih uređaja

Rok za predaju: Utorak, 19.07.2022. do 10:00 sati