25. siječanj 2024.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave: Usluge izrade, tiskanja i distribucije "Službenog vjesnika Grada Varaždina"

Rok za predaju: Četvrtak, 01.02.2024. do 10:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.