22. rujan 2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži za umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN

Rok za predaju: Petak, 30.09.2022. do 10:00 sati