23. kolovoz 2019.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži za umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN (usluge mobilne telefonije)

Rok za predaju: Ponedjeljak, 02.09.2019. do 10:00 sati

Obavijest o odabiru sa preslikom zapisnika

 

 

27.8.2019. (IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE I TROŠKOVNIKA)

U Pozivu na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži za umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN (usluge mobilne telefonije) KLASA: 406-01/19-02/88, URBROJ: 2186/01-05/2-19-2 od 27.8.2019. mijenja se točka:

5.1. Rok za dostavu ponude: krajnji rok za dostavu ponude je 2. rujna 2019. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.

 

            U prilogu III. Troškovnik za provođenje postupka nabave telekomunikacijskih usluga mijenja se Tablica 1. Specifikacija tarifnih modela mješovitih usluga pretplatničkih priključaka uključenih u VPN.

 

1. Izmjena Poziva na dostavu ponude sa izmijenjenim troškovnikom i ostalim prilozima

 

22.8.2019.

Poziv na dostavu ponude sa troškovnikom i ostalim prilozima

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.