08. kolovoz 2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave radova na ugradnji kalorimetara u stanove u zgradama A. Harambašića 34 i 36, Varaždin

Rok za predaju: Petak, 19.08.2022. do 10:00 sati