22. rujan 2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave računala i računalne opreme

Rok za predaju: Četvrtak, 29.09.2022. do 10:00 sati