12. prosinac 2023.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave: Investicijsko održavanje, uklanjanje nedostataka i sanacija javnih skloništa Zagrebačka 15, Varaždin-Sjever i Zagrebačka 15, Varaždin-Jug

Rok za predaju: Utorak, 19.12.2023. do 09:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.