05. srpanj 2023.

Poziv na dostavu ponude u ponovljenom postupku jednostavne nabave: Usluga procjene vrijednosti nekretnina

Rok za predaju: Srijeda, 12.07.2023. do 10:00 sati