23. veljača 2022.

Poziv na dostavu ponude u ponovljenom postupku jednostavne nabave usluga izrade, tiskanja i distribucije "Službenog vjesnika Grada Varaždina"

Rok za predaju: Srijeda, 02.03.2022. do 10:00 sati