07. prosinac 2023.

Poziv na dostavu ponude u ponovljenom postupku jednostavne nabave: Tepisi za dvoranu Gradskog vijeća i svečani salon

Rok za predaju: Srijeda, 13.12.2023. do 09:00 sati