31. listopad 2022.

Poziv na dostavu ponude u ponovljenom postupku jednostavne nabave: Sanacija krovišta Gradske vijećnice (Kukuljevićeva ulica)

Rok za predaju: Ponedjeljak, 07.11.2022. do 10:00 sati