06. ožujak 2020.

Poziv na dostavu ponude u ponovljenom postupku jednostavne nabave organskog peletiranog gnojiva

Krajnji rok za dostavu ponude, bez obzira na način dostave: Četvrtak, 12.03.2020. do 10:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.