09. srpanj 2015.

Poziv na dostavu ponude za nabavu telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži za umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN (usluge mobilne telefonije)

Rok za predaju: Petak, 14.08.2015. do 10:00 sati

Poziv 

Rok za dostavu ponuda: 14. kolovoza 2015. do 10:00 sati.