28. listopad 2014.

Poziv na dostavu ponude za nabavu radovi na sanaciji i adaptaciji interijera objekta Društveni dom Jalkovec

Rok za predaju: Ponedjeljak, 03.11.2014. do 10:00 sati

Poziv

Rok za dostavu ponude: 3.11.2014. do 10 sati