02. studeni 2015.

Poziv na dostavu ponude za nabavu namještaja i opreme potkrovlja objekta Trg slobode 12, Varaždin

Rok za predaju: Ponedjeljak, 16.11.2015. do 10:00 sati

Poziv

Prilog II. Troškovnik

Tlocrt potkrovlja-namještaj

Procijenjena vrijednost nabave: 110.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 16.11.2015. do 10:00 sati