18. srpanj 2016. | Autor: [email protected]

Poziv na dostavu ponude - Nabava računala i računalne opreme za potrebe Upravnih odjela Grada Varaždina i mjesnih odbora

Rok za predaju: Srijeda, 03.08.2016. do 10:00 sati