13. studeni 2015.

Poziv na dostavu ponuda Uređenje Parka za pse

Rok za predaju: Petak, 20.11.2015. do 10:00 sati

Poziv

Prilog I. Troškovnik

Prilog II: Tehnički i grafički opis

Datum objave: 13.11.2015

Rok za dostavu ponuda: 20.11.2015. do 10 sati