03. srpanj 2015.

Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave usluge najma jednogodišnjih licenci za korištenje antivirusnog software-a za potrebe Grada Varaždina

Rok za predaju: Ponedjeljak, 13.07.2015. do 10:00 sati

Poziv

Rok za dostavu ponude: ponedjeljak 13. srpnja 2015.