30. prosinac 2019.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Grada Varaždina

Rok za predaju,bez obzira na način dostave: : Petak, 10.01.2020. do 10:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.