19. listopad 2018.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga izrade elaborata "IV izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Varaždina"

Krajnji rok za dostavu ponude, bez obzira na način dostave: Petak, 02.11.2018. do 12:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.