06. svibanj 2022.

Poziv na dostavu ponuda u ponovljenom postupku jednostavne nabave sanacije krovišta Gradske vijećnice (Kukuljevićeva ulica)

Rok za predaju: Petak, 13.05.2022. do 10:00 sati