20. kolovoz 2014.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu prijenosnih (tablet) računala

Rok za predaju: Utorak, 26.08.2014. do 10:00 sati

Poziv

Rok za dostavu ponude: 26.8.2014.