06. svibanj 2015.

Poziv za izradu glavnih projekata energetske obnove zgrada Dječjeg vrtića Varaždin i I. Osnovne škole Varaždin

Rok za predaju: Srijeda, 03.06.2015. do 10:00 sati

Poziv

Rok za dostavu ponuda: 3.6.2015 do 10:00 sati